Vysvětlení parametrů signálu RSRP RSRQ SINR a RSSI

Pokud máte zmatek v hodnotách síly a kvality signálu, které se objevují v menu některých kvalitnějších modemů, tento článěk Vám pomůže některé parametry trochu více objasnit a vysvětlit.

Podlě těchto parametrů můžete často zjistit příčinu nenadálých výpadků připojení k internetu, pomalé nebo kolísavé rychlosti a v některých případech nemožnosti se k internetu vůbec připojit.

 • RSRP (dBm) - (Reference Signal Receive Power) - měření intenzity signálu.
  • Více jako -79 dBm - velmi dobrá síla signálu,
  • Od -80 dBm do -90 dBm - dobrá síla signálu,
  • Od -91 dBm do -100 dBm - slabá síla signálu. Potřeba venkovní antény nebo nalezení lepší polohy pro umístění modemu.
  • Méně jako -100 dBm - velmi slabá intenzita signálu. Je potřeba použít venkovní anténu.

 

 • RSRQ (dB) - (kvalita přijímaného referenčného signálu) - měření kvality signálu.
  • Více jako -9 dB - velmi dobré,
  • Od -10 dB do -15 dB - dobré,
  • Od -16 dB do -20 dB - špatné. Potřeba venkovní antény nebo nalezení lepší polohy pro umístění modemu.
  • Méně jako -20 dB – velmi špatné. Je potřeba použít venkovní anténu.

 

 • SINR (dB) - (Signal to Interference plus Noise Ratio) - měření kvality signálu vzhledem k okolnímu rušení.
  • Více jako 21 dB - velmi dobá,
  • Od 13 dB do 20 dB - dobrá,
  • Od 0 dB do 12 dB - špatná. Je potřeba použít venkovní anténu.
  • Méně jak 0 dB – velmi špatná. Je potřeba použít venkovní anténu.

 

 • RSSI - Indikátor intenzity signálu
  • Více jak -73 dBm - velmi dobrý,
  • Od -75 dBm do -85 dBm - dobrý,
  • Od -87 dBm do -93 dBm - špatný. Potřeba venkovní antény nebo nalezení lepší polohy pro umístění modemu.
  • Méně jako -95 dBm – velmi špatný. Je potřeba použít venkovní anténu.

 

Pokud modem tyto hodnoty nenabízí softvérově, intenzita signálu může být často odhadnutá na základě LED/LCD indikace na zařízení:

Síla signálu

Jednotka hodnoty

Počet čárek/teček (intenzita signálu)

-105...-100

dBm

0

-100...-95

dBm

1

-95...-90

dBm

2

-90...-85

dBm

3

<-85

dBm

4

 

 

Slovenská verze:

 • RSRP (dBm) - (Reference Signal Receive Power) - meranie intenzity signálu.
  • Viac ako -79 dBm - veľmi dobrá sila signálu,
  • Od -80 dBm do -90 dBm - dobrá sila signálu,
  • Od -91 dBm do -100 dBm - slabá sila signálu. Potreba vonkajšej antény alebo nájdenie lepšej polohy modemu
  • Menej ako -100 dBm - veľmi slabá intenzita signálu. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu

 

 • RSRQ (dB) - (kvalita prijímaného referenčného signálu) - meranie kvality signálu.
  • Viac ako -9 dB - veľmi dobré,
  • Od -10 dB do -15 dB - dobré,
  • Od -16 dB do -20 dB - zlé. Potreba vonkajšej antény alebo nájdenie lepšej polohy modemu
  • Menej ako -20 dB - veľmi zlé Je potrebné použiť vonkajšiu anténu

 

 • SINR (dB) - (Signal to Interference plus Noise Ratio) - meranie kvality signálu vzhľadom na rušenie.
  • Viac ako 21 dB - veľmi dobré,
  • Od 13 dB do 20 dB - dobrý,
  • Od 0 dB do 12 dB - zlé. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu
  • Menej ako 0 dB - veľmi zlé. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu

 

 • RSSI - Indikátor intenzity signálu
  • Viac ako -73 dBm - veľmi dobré,
  • Od -75 dBm do -85 dBm - dobrý,
  • Od -87 dBm do -93 dBm - zlé. Potreba vonkajšej antény alebo nájdenie lepšej polohy modemu
  • Menej ako -95 dBm - veľmi zlé. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu

 

Keď modem tento softvér neponúka, intenzita signálu môže byť často odhadnutá na základe LED/LCD indikátora zariadenia.

Sila signálu

Jednotka hodnoty

Počet čiarok/bodiek (intenzita signálu)

-105...-100

dBm

0

-100...-95

dBm

1

-95...-90

dBm

2

-90...-85

dBm

3

<-85

dBm

4